Zespół programu Informatyka 1

Autorzy programu: Jan Mysior, Barbara Szczawińska 
Autorzy zadań: Mikołaj Gładysz, Jan Mysior, Barbara Szczawińska, Agnieszka Szulc 
Układanie przykładów: Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska  
Redakcja: Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska, Agnieszka Szulc  
Nadzór jakościowy: Paweł Synowiec, Adrian Brodny
Grafik prowadzący: Andrzej Tuźnik  
Grafika zadań: Adam Duda, Piotr Ludwik, Marcin Kołacz, Beata Kostuch, Waldemar Piętka, Patrycja Tkaczyk, Andrzej Tuźnik 
Grafika menu: Magdalena Reczyńska
Autorka ilustracji postaci z serii Lokomotywa: Ewa Poklewska-Koziełło  
Programista prowadzący: Błażej Poltrok, Michał Tukalski
Programowanie zadań: Rafał Drezner, Marcin Kałdonek, Michał Lipiński, Błażej Poltrok, Michał Samujło, Marcin Stachowski  
Udźwiękowienie: Adrian Dobrowolski, Paweł Synowiec  
Narracja: Justyna Biskup, Jan Mysior, Lucyna Mysior  

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2017 

Wydawca
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80-305 Gdańsk 5, skr. poczt. 80 
tel. 801 643 917, 58 340 63 63 
fax 58 340 63 61, 58 340 63 66 
www.gwo.pl, e-mail: gwo@gwo.pl 

Fotografie: Fotolia, Shutterstock 
Program Informatyka wykorzystuje dźwięki z biblioteki Freesound.org udostępnione na prawach licencji creative commons 0.


Zespół programu Informatyka 2

Autorzy programu: Jan Mysior, Barbara Szczawińska
Autorzy zadań: Maria Błaszczyk, Jan Mysior, Lucyna Mysior, Barbara Szczawińska
Konsultacja: Agnieszka Szulc
Redakcja: Hanna Lenz-Terlecka, Elżbieta Pałasz, Agnieszka Szulc
Nadzór jakościowy: Paweł Synowiec, Adrian Brodny
Grafik prowadzący: Andrzej Tuźnik
Grafika zadań: Waldemar Piętka, Marcin Ptak, Magdalena Reczyńska
Grafika menu: Magdalena Reczyńska
Programista prowadzący: Michał Tukalski
Programowanie zadań: Tomasz Hanczewski, Marcin Kałdonek, Błażej Poltrok, Michał Samujło, Marcin Stachowski
Udźwiękowienie: Adrian Dobrowolski, Paweł Synowiec
Narracja: Justyna Biskup, Jan Mysior 

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2018 

Wydawca
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80-305 Gdańsk 5, skr. poczt. 80  
tel. 801 643 917, 58 340 63 63 
fax 58 340 63 61, 58 340 63 66 
www.gwo.pl, e-mail: gwo@gwo.pl 

Fotografie: Fotolia, Shutterstock 
Program Informatyka wykorzystuje dźwięki z biblioteki Freesound.org udostępnione na prawach licencji creative commons 0.


Zespół programu Informatyka 3

Autorzy programu: Jan Mysior, Barbara Szczawińska
Autorzy zadań: Jan Mysior, Lucyna Mysior, Barbara Szczawińska
Konsultacja: Agnieszka Szulc
Nadzór jakościowy: Anna Dybizbańska, Lucyna Mysior
Grafik prowadzący: Magdalena Reczyńska
Grafika zadań: Waldemar Piętka, Marcin Ptak, Magdalena Reczyńska
Autorka ilustracji postaci z serii Lokomotywa: Ewa Poklewska
Programista prowadzący: Michał Tukalski
Programowanie zadań: Paweł Czarnecki, Jacek Dermont, Błażej Poltrok, Marcin Horoszko, Maciej Potulski, Michał Samujło, Michał Tukalski
Udźwiękowienie: Adrian Dobrowolski
Narracja: Oliwia Dobrowolska, Karolina Serafin-Synowiec, Jan Mysior

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2019 

Wydawca
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80-305 Gdańsk 5, skr. poczt. 80  
tel. 801 643 917, 58 340 63 63 
fax 58 340 63 61, 58 340 63 66 
www.gwo.pl, e-mail: gwo@gwo.pl 

Fotografie: Fotolia, Shutterstock
Program Informatyka wykorzystuje dźwięki z biblioteki Freesound.org udostępnione na prawach licencji creative commons 0.

Oferta dla Ciebie