Zespół programu Zajęcia komputerowe 1


Autorzy programu: Jan Mysior, Barbara Szczawińska
Autorzy zadań: Mikołaj Gładysz, Jan Mysior, Barbara Szczawińska, Agnieszka Szulc
Konsultacja: Barbara Szczawińska
Układanie przykładów: Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska
Redakcja: Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska, Agnieszka Szulc
Grafik prowadzący: Andrzej Tuźnik
Grafika zadań: Adam Duda, Piotr Ludwik, Marcin Kołacz, Beata Kostuch, Waldemar Piętka, Patrycja Tkaczyk, Andrzej Tuźnik
Autorka ilustracji postaci z serii Lokomotywa: Ewa Poklewska-Koziełło
Programista prowadzący: Błażej Poltrok
Programowanie zadań: Rafał Drezner, Marcin Kałdonek, Michał Lipiński, Błażej Poltrok, Michał Samujło, Marcin Stachowski
Udźwiękowienie: Paweł Synowiec
Narracja: Justyna Biskup, Jan Mysior, Lucyna Mysior

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2012


Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80-876 Gdańsk 52, skr. poczt. 59
tel. 801 647 917, 58 340 63 63
fax 58 340 63 61, 58 340 63 66
www.gwo.pl, e-mail: gwo@gwo.pl

Fotografie: Fotolia, Shutterstock
Program Zajęcia Komputerowe wykorzystuje dźwięki z biblioteki Freesound.org udostępnione na prawach licencji creative commons 0.Zespół programu Zajęcia komputerowe 2


Autorzy programu: Jan Mysior, Barbara Szczawińska
Autorzy zadań: Mikołaj Gładysz, Jan Mysior, Barbara Szczawińska, Agnieszka Szulc
Konsultacja: Barbara Szczawińska
Układanie przykładów: Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska, Elżbieta Pałasz
Redakcja: Hanna Lenz-Terlecka, Elżbieta Pałasz, Agnieszka Szulc
Nadzór jakościowy: Paweł Synowiec
Grafik prowadzący: Andrzej Tuźnik
Grafika zadań: Waldemar Piętka, Marcin Ptak, Magdalena Reczyńska
Autorka ilustracji postaci z serii Lokomotywa: Ewa Poklewska
Programista prowadzący: Błażej Poltrok
Programowanie zadań: Tomasz Hanczewski, Marcin Kałdonek, Błażej Poltrok, Michał Samujło, Marcin Stachowski
Udźwiękowienie: Adrian Dobrowolski, Paweł Synowiec
Narracja: Justyna Biskup, Jan Mysior

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2013


Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80-876 Gdańsk 52, skr. poczt. 59
tel. 801 647 917, 58 340 63 63
fax 58 340 63 61, 58 340 63 66
www.gwo.pl, e-mail: gwo@gwo.pl

Fotografie: Fotolia, Shutterstock
Program Zajęcia Komputerowe wykorzystuje dźwięki z biblioteki Freesound.org udostępnione na prawach licencji creative commons 0.Zespół programu Zajęcia komputerowe 3


Autorzy programu: Jan Mysior, Barbara Szczawińska
Autorzy zadań: Mikołaj Gładysz, Jan Mysior, Barbara Szczawińska, Agnieszka Szulc
Konsultacja: Barbara Szczawińska
Układanie przykładów i redakcja: Aleksandra Golecka-Mazur, Hanna Lenz-Terlecka, Magdalena Pagińska, Elżbieta Pałasz, Magda Szpyrko-Ankiewicz, Agnieszka Szulc
Architekci aplikacji: Paweł Bodke, Emilia Pytlak
Nadzór jakościowy: Adrian Brodny
Grafik prowadzący: Andrzej Tuźnik
Grafika zadań: Waldemar Piętka, Marcin Ptak, Magdalena Reczyńska
Autorka ilustracji postaci z serii Lokomotywa: Ewa Poklewska
Programista prowadzący: Błażej Poltrok
Programowanie zadań: Paweł Czarnecki, Jacek Dermont, Błażej Poltrok, Marcin Horoszko, Maciej Potulski, Michał Samujło, Michał Tukalski
Udźwiękowienie: Adrian Dobrowolski, Paweł Synowiec
Narracja: Justyna Biskup, Jan Mysior


© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2014


Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 80-876 Gdańsk 52, skr. poczt. 59
tel. 801 647 917, 58 340 63 63
fax 58 340 63 61, 58 340 63 66
www.gwo.pl, e-mail: gwo@gwo.pl

Fotografie: Fotolia, Shutterstock
Program Zajęcia Komputerowe wykorzystuje dźwięki z biblioteki Freesound.org udostępnione na prawach licencji creative commons 0.
Oferta dla Ciebie